Varje dag sker det över 1 000 000 000 sökningar på Google. Vårt behov av information har gjort att Google har fått en särställning på Internet som vi inte tidigare har skådat. Men innebär deras hegemoni någon fara för Google användarnas integritet?

Google grundades 1998 av Larry Page och Sergey Brin. Innan Google var AltaVista den största sökmotorn på Internet. Men på endast ett fåtal år har Google vuxit sig större än alla andra sökmotorer och dominerar idag Internet. En anledning till detta är Googles många gratis produkter som t.ex. Gmail, Google Analytics och Googles sökmotor.

I tv programmet Kobra som sändes den 5 oktober granskade man Google och vad företaget hade för avsikter med alla "gratistjänster". För ingenting är gratis, eller?
Den största inkomstkälla, hela 97%, Google har är reklam som skräddarsys till dess användare. Google använder sig av information som de får genom analys av användarnas internetvanor, så som e-postkorrespondens samt sökningar. Alltså kartlägger Google effektivt sina användare. Många användare är inte medvetna om hur mycket information Google har om dem.Tänk om denna information skulle hamna i fel händer. Som t.ex. om Google utsätts för en hacker attack. Detta har faktiskt redan inträffat i Kina för inte så länge sedan. De kinesiska myndigheterna misstänks ligga bakom attacken när Google vägrade gå med på Kinas censur. Bland all den information som Google har samlat på sina användare förekommer känsliga data t.ex data angående terrorism. Olika regeringar är intresserade av att få tag på sådan information och kräver därför ut denna från Google.

Andreas Engström, journalist på Sydsvenska Dagbladet och författare till boken "Google koden", medverkade i Kobra programmet. Han anser att Google användarna är naiva när det gäller den personliga integritet. Vi fullkomligt kastar in information om oss själva utan att tänka efter vem som får ta del av den. Det blir väldigt kontrastrikt eftersom vi i Sverige har varit väldigt skeptiska mot t.ex. FRA samtidigt som det inte har skett någon kritisk granskning av Google som agera ungefär på samma sätt, anser Engström.


En satirisk video skapad av Inside Google. Videons syfte är att upplysa allmänheten om hur Google kan erbjuda de gratistjänstersomde gör.


Det är inte Google i sig man behöver oroa sig för eftersom Google eftersom de är för en transparens på Internet. Googles motto är "Don't be evil", vilket man kan diskutera om de alltid håller eftersom man går sina användare bakom ryggen när man lämnar ut personlig information om dem. Men på det hela taget så är enbart Google igen större fara för den personliga integriteten. Men Google är väldigt gynnsamt för hackers och andra kriminella eftersom man kan få tillgång till så mycket information och detta är samlat på ett ställe. Så om Google kommer bli hackat fler gånger i framtiden kan det finnas anledning till viss oro för att använda sig av Google.