Olika typer av texter har olika syften och skrivs därför på olika sätt. Förutom att du måste anpassa dig efter vilken typ av text du skriver och vilket syfte du har med texten, måste du också anpassa dig till vilka människor som är din målgrupp och var de ska komma i kontakt med din text. Vad har de för intressen, förkunskaper och förväntningar?

Här får du tips på vad du ska tänka på när du skriver några vanliga texttyper:

  1. Att skriva instruktioner
  2. Att skriva referat
  3. Att skriva debattartikel
  4. Att skriva essä
  5. Att skriva tal