Detta ska vara din målsättning när du skriver ett referat:

 • Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste i en text. Du får alltså inte lägga till nytt material och/eller tankar och idéer, utan allt måste redan finnas i ursprungstexten (eller filmen eller vad det är som du ska referera).
 • Den refererade texten ska beskrivas på ett rättvisande sätt. Ev citat ska vara korrekta (och ha källhänvisning). Du ska vara noggrann. Det får inte smyga sig in några fel eller missuppfattningar och du får inte ta ställning för eller emot det som du beskriver. Referatet ska alltså vara objektivt skrivet, sakligt och opartiskt.
 • Det ska finnas en tydlig och korrekt källhänvisning. De som vill läsa ursprungstexten (eller se filmen) måste kunna hitta den med hjälp av den information som du ger (i din källhänvisning).
 • Det ska finnas referatmarkeringar.
 • Referatet ska vara anpassat till föreskriven längd.
 • Referatet ska vara skrivet med dina egna ord. Det får alltså inte finnas med några lånade (stulna) formuleringar från den refererade texten.

Som vanligt ska du även tänka på tydlighet och struktur:

 • Texten ska vara lätt att förstå för de tänkta mottagarna. Vad har de för förkunskaper och intressen?
 • Texten ska kunna stå för sig själv. Läsaren ska förstå den refererade textens innehåll utan att själv ha läst texten.
 • Texten ska vara sammanhängande, både på textnivå (den röda tråden ska vara tydlig) och på meningsnivå (meningarna ska hänga ihop).
 • Texten ska ha en klar tankegång och disposition. Dispositionen markeras bl a genom styckeindelningen.
 • Texten ska ha en tydlig inledning och avslutning. Detta gäller särskilt lite längre referat.

Språk och stil:

 • Språket ska vara korrekt. Du ska följa praxis och vedertagna regler för skriftspråket.
 • Språket ska vara varierat och tydligt.
 • Stilen ska vara anpassad till skrivsituationen. Anpassa dig efter vilka som ska läsa din text. Vilka förkunskaper och intressen har de?

Wow, det var en del att sträva efter …

Lycka till!

Länktips:

"Referat" i Wikipedia
"Referat" i NE.se
Bra instruktioner för referatskrivning hittas även på hemsidan till Jyväskyläs universitet i Finland: https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/ruotsi/itseopiskelu-sjalvstudier/referat