Här har 3-4 elever per grupp tillsammans skrivit essäer kring en frågeställning som berör/anknyter till Pelle Snickars arbetsområden, föredrag och/eller seminarium. Essäerna illustreras med minst en bild eller film med förklarande bildtext och källa. Tanken är att bilderna ska vara tydligt kopplade till innehållet i essäerna. Här kan du läsa mer om vad man ska tänka på när man skriver essäer: Att skriva essä. Här kan du läsa mer om vad man ska tänka på när man letar och använder bilder: Hur du hittar och hanterar bilder.

Bilden är hämtad från Ian Hayhurst sida på Flickr CC (by, nc, nd).
Bilden är hämtad från Ian Hayhurst sida på Flickr CC (by, nc, nd).
INNEHÅLL:

1. Var går gränsen för användandet av Photoshop? av Hedda, Emmy, Julia och Louise

2. Hur ser radions framtid ut? av Agnes, Diana och Lisa

3. Kommer Apple att fortsätta vara lika framgångsrikt i framtiden? av Petra, Kajsa, Emma och John-Henry

4. Internetrelationer av Gabriel, Filip, Victor och Yousef

5.Är Google en fara för den personliga integriteten? av Johannes, Edgar, Henrik och Harald

6. Hur bra är Youtube som informationskälla? av Ulrika, Amy, August och Oskar

7. Varför används betalprogramvara när det finns fria alternativ? av Kim, Oliver, Robin och Elias

Tips på arbetsgång:
  • Läs avsnittet "Att skriva en essä" (s 151-153) i Handbok i svenska språket!
  • Gå på föredraget och eventuellt seminariet med Pelle Snickars!
  • Varje grupp öppnar en sida på vår wiki som ni tillsammans jobbar i. Den ska ligga under rubriken "Digitala medier". Utgå från den rad med era namn på här ovan! (Läxa till månd v 41.)
  • Bestäm er för en frågeställning som ni vill utreda! (Läxa till månd v 41.)
  • Samla material: fakta och åsikter/egna erfarenheter som passar er frågeställning! Reflektera kring det material/ fakta/kunskaper ni samlat in!
  • Sålla bland materialet! Välj ut en punkt som ni tycker är särskilt intressent!
  • Bestäm er för en disposition. Det ska finnas en inledning som väcker intresse och ger lite bakgrund, det ska finnas en huvuddel ("avhandling") som handlar om den aspekt som ni valt ut och det ska finnas en tydlig avslutning. I er text vill jag också att ni ska nämna andra intressanta infallsvinklar som ni här inte hinner utreda ("Så här skulle man kunna gå vidare..."/ "Det här skulle vara intressant att ta reda på"...). Utnyttja det material som ni samlat/de infallsvinklar som ni funderat över, men som ni valt att inte fokusera på (p.g.a. utrymmesbrist och tidsbrist).
  • Skriv essän baserad på både A) fakta och kunskaper och B) personliga tankar och resonemang kring dessa fakta och kunskaper! Tänk särskilt på inledningen, den röda tråden och avslutningen. Var noga med att hålla er till ert ämne! Texten ska vara på mellan 300 och 400 ord. Målet ska vara att ni i gruppen ska skriva texten tillsammans på en lektion (drygt 1 h) och att ni sedan alla i gruppen har i läxa att hemifrån komplettera texten/bilden/bildtexten på något vis (på så vis får alla i gruppen i läxa att bidra till en bra slutprodukt och ni tränar er i att använda wikin.)
  • Illustrera artikeln med en bild på Pelle Snickars tagen vid hans besök på skolan (och eventuellt elever eller lärare från skolan) och/eller en bild som kan kopplas till essäns frågeställning. Om ni inte har egna bilder som ni vill använda, får ni gärna använda bilder från min flickr-sida: http://www.flickr.com/photos/wastes/sets/72157624961841757/ eller:http://www.flickr.com/photos/48755629@N04/5053170201/in/photostream/. Här kan du få tips på ställen där du kan hitta bilder: Hur du hittar och hanterar bilder Obs! Glöm inte att skriva bildtexter och glöm inte att följa licenserna för bilderna!

Om ni har frågor eller saker som ni vill ta upp vad gäller uppgiften i stort, kan ni gärna lägga dessa under denna sidas diskussionsflik! Då kan alla delta i diskussionerna och alla ser svaren.

Lycka till!