En framtid för Apple


Som det ser ut i samhället idag är Apple på frammarsch. Men hur kommer det sig egentligen att Apple är så framgångsrikt idag? Och kommer Apple att fortsätta vara lika framgångsrikt i framtiden?

För att kunna hitta ett svar på vår frågeställning måste vi först gå tillbaka ett par decennier. Enligt Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple, var Apple var på många sätt först med att föra in datorn i hemmet. Apple satsade mycket på designen och datorerna blev en aning för påkostade för marknaden under 80-talet. Så småningom hårdnade konkurrensen på marknaden och Apple konkurrerades i princip ut av PC, som erbjöd framför allt billigare datorer.

Efterhand blev datorer mer tillgängliga för privatpersoner, och fler hade råd att införskaffa en dator. Då började Apple marknadsföra sina produkter på ett talande sätt, som de flesta av oss har blivit ohjälpligt utsatta för. Apple blev något av en livsstil, särskilt med ingången av Ipod och Iphone på marknaden. Dessa helt nya produkter, som bara Apple lanserade, visade på ett revolutionerande sätt Apples nytänkande. Intresset kom och växte således för Apples andra produkter. Apple blev det främsta märket, märkesmärket, som tog, och fortfarande tar sig in i var mans hem, på grund av produkternas enkelhet och det breda användningsområdet. Klart är att Apple har vunnit mycket gentemot konkurrensföretaget PC genom att satsa så mycket på sin design, som uppenbarligen tilltalar en stor del av befolkningen.

Om utvecklingen fortsätter i samma riktning, det vill säga om Apple fortsätter förnya sig och anpassar sina produkter efter konsumenternas behov, t.ex genom miljövänliga datorer, är det svårt att se något reellt hot mot Apples framfart. PC, som däremot inte är särskilt innovativt kommer förmodligen få det svårt att vara konkurrenskraftigt på marknaden, trots att de lanserar billigare produkter. Det enda som verkligen skulle kunna hota Apple är ett företag med ett liknande men billigare koncept, som också har förmågan att tillverka innovativa, grafiskt tilltalande och användarvänliga produkter.

Vår slutsats är alltså att det är Apples innovativa förmåga, dess användarvänliga och snygga produkter, som gör att Apple tilltalar en så bred allmänhet. Så länge ínte ett liknande konkurrenskraftigt företag dyker upp på marknaden är det svårt att se vad som skulle kunna stoppa Apples snabba framfart. Glädjande, kan man tycka, inte minst för Pelle Snickars, docent i filmvetenskap och forskningscehf vid Kungliga Biblioteket, som föreläser om att samhället måste börja gå med digitala medier istället för mot dem - något som Apples produkter säkerligen kan hjälpa till med.

external image Apple+Inc+Apple.jpg


Litteraturförteckning:
Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple