Photoshop - morgondagens makeup?

Den fjärde oktober var vi på en föreläsning med Pelle Snickars. Föredraget var inriktat på digitala medier och då Snickars kom in på ämnet photoshop visade han en bild och sedan samma bild manipulerad med photoshop. Den manipulerade bilden var helt olik originalbilden. Enligt Snickars finns det inga gränser för hur mycket man kan förändra med hjälp av detta hjälpmedel.

Photoshop är ett program där man kan lägga in bilder som man sedan kan förändra efter tycke och smak. Detta fick oss att reflektera kring var gränsen bör gå för användandet av hjälpmedlet, speciellt inom pr-branchen. I och med att det är något som påverkar oss människor dagligen, är det då okej att förvränga verkligheten i kommersiellt syfte? Risken är att det kan medföra en förändring i framtidens kroppsidial.

Kommer då användandet av photoshop te sig lika självklart i framtiden som smink gör i dagens samhälle?
Numera är smink ett sätt att försköna verkligheten och har utvecklas till en norm för kvinnor. Nuförtiden ter det sig onekligen normalt med sminkade modeller, men däremot blir det stor uppståndelse i media när företag använder photoshop i samma syfte som man använder smink.

Vi anser att denna fråga handlar om moral från ”säljarens sida”. Med detta menar vi att det är acceptabelt att försköna omgivningen till den tänkta varan, dock inte själva varan. Exempelvis tycker vi att det är okej att klädesmodellen sminkas. Däremot är det inte okej att hennes midja förändras i photoshop så att passformen på plagget skiljer sig från verkligheten.

Under föredraget sa Pelle Snickars: ”Photoshop är inte en sanningsenlig teknik”. Vi tolkar detta som att han menar att även om en bild inte förvrängts, förlorar den sin trovärdighet i och med att man inte längre kan avgöra om den är manipulerad eller inte. På så sätt har användandet av photoshop fråntagit alla bilder dess trovärdighet.

Vi tycker att budskapet han förde fram under föredraget var att photoshop är bra så länge man kan hålla användandet på en rimlig nivå, rädslan är att det ska utvecklas till att vi genom sociala medier ska leva i en förvrängd verklighet. En rädsla som även vi delar.

Avslutningsvis vill vi poängtera att det huvudsakligen inte är användandet av photoshop som är dåligt. Det är snarare konsekvenserna av användandet som leder till rubbade kroppsideal.http://luhluu.blogg.se/images/2010/b24u7551_71363508.jpg