Varför Microsoft Office?


Betalprogramvara används ofta av företag, kommuner och skolor. Microsoft Office är ett exempel på detta. Microsoft Office är en kommersiell programsvit bestående av bland annat ett ordbehandlingsprogram, Word, och ett presentationsprogram, PowerPoint. Programsviten köps in för dyra summor, samtidigt som liknande gratis programvara som till exempel OpenOffice väljs bort.

En anledning till att man väljer betalprogramvara kan vara att man vill ha en support som man kan ringa till och få hjälp av. Det är en säkerhet om något blir fel och man inte vet själv hur man ska åtgärda det. Vi tror ändå inte att detta är anledningen. Det är en åsikt som även delas av docenten i filmvetenskap Pelle Snickars. Eftersom att gratis programvara oftast skapas av kunniga engagerade personer med hjälp av användarna, finns det ofta supportforum och chattkanaler där man kan få hjälp.

Vad vi tror är den riktiga anledningen är att Microsoft har ett så starkt fäste är att CIA ligger bakom programvaran. De kan genom att kontrollera vår programvara läsa allt vi skriver och på så sätt hålla koll på ”terrorhot”, det vill säga åsiktkontrollera alla världens datoranvändare. Detta kan bevisas med Forbes rapport om att Bill Gates är världens rikaste person. Anledningen till att Gates är rik grundas i Microsofts stora vinster och detta är vi säkra på att CIA ligger bakom. Vi tror att CIA kan se till att länder väljer just Microsofts programvara genom att använda de utomjordningar som CIA håller fångna. Att utomjordingar hålls fångna bekräftas av den professionella ufologen Stanton T. Friedman. Han berättar att ett rymdskepp kraschade på jorden för några årtionden sedan och att amerikanska myndigheter tog både skepp och utomjordningarna till Area 51 där de idag hålls fångna. Kopplingen mellan dessa utomjordingar och Microsoft är Bill Gates själv. CIA har nämligen ”ersatt” den riktiga Gates med en utomjordisk Gates. Anledningen till att ingen har lagt märke till att Bill Gates inte är från jorden är att utomjordingarna kan ändra skepnad.

Man kan undra hur då CIA gör för att få alla att använda Microsofts Office. Vi ser en enkel förklaring. CIA marknadsför sin programvara för regeringar runt om i världen. De lyckas övertyga regeringarna genom utomjordningarna som sköter all PR. Eftersom att utomjordningarna har möjlighet att påverka genom telepati ger det stort genomslag. När regeringarna beslutat sig att använda Microsoft sprider de det till all kommunal verksamhet i landet. När då alla invånare lär sig att använda Microsofts program så vänjer de sig vid det och fortsätter även hemma.

Nyckeln till framgång är alltså bra PR!