Hur påverkas samhället av Internetrelationer?

Efter en föreläsning av Pelle Snickars blev vi fascinerade över hur mycket Internet används i samhället, vi kände även att den sociala användningen av Internet intresserade oss mest. Därför valde vi att skriva om Internetrelationer.

Företagen förlitar sig mer och mer på Internet för att förmedla olika tjänster och produkter genom att göra en hemsida. Som exempel kan man ta Facebook som är en social plattform där man håller kontakten med vänner genom bilder och chatt. Även företag som finns i verkligheten söker sig till Internet där de har en Internetshop som gör det lättare för kunden att se affärens utbud, till exempel El-giganten eller OnOff.

I takt med företagens avancemang på Internet har också privatpersoner sökt sig ut på nätet för att utföra sina ärenden snabbt och enkelt. Enligt Svenskhandel så är Stockholm och övre Norrland de områden i Sverige där man kommer att använda Internet mest vid köp av mat, det är ca 30 % av folket mot ca 15 % i resten av landet. Detta har lett till att folk träffas betydligt mindre och de spontana mötena blir färre och färre i vardagen. Nu för tiden kan man inte bara köpa elektronik över nätet, man kan även köpa sin mat och undviker därför än en gång fysisk kommunikation i vardagen.

Men den ökande konsumtionen över Internet har inte bara negativa effekter, det underlättar vardagen för äldre som har det svårt att ta sig till och från affären. Dessutom sparar man tid när man inte behöver gå till affären. Tid som man kan lägga på dem som verkligen betyder något, på nära och kära helt enkelt.

Vad gäller de olika mötesplatserna på Internet så finns det både positiva och negativa sidor. Eftersom att många har tillgång till Internet så kan man träffa personer som man aldrig hade träffat annars, till exempel i andra länder. Dessutom kan man lätt hålla kontakten med avlägsna släktingar och vänner.

Bild från aNantaB på Flickr CC (by, nc, nd).
Bild från aNantaB på Flickr CC (by, nc, nd).Men som sagt så har allt en baksida, vännerna man får blir oftast inte lika goda vänner och de förblir oftast bara Internetvänner. Man kan inte heller vara helt säker på att personen man pratar med är den som den uppger sig vara och det är många barn som blir utnyttjade av äldre personer.

Om vi sammanfattar det hela så kan vi ärligt säga att vi inte har ett konkret svar på vår fråga. Internet påverkar samhället på många olika sätt både positivt och negativt. Men det vi kan säga är att vi ser vi använder Internet mer och mer och den utvecklingen ser inte ut att avta.


Källor:
http://www.svenskhandel.se/Documents/Informationsfoldrar,%20blad%20och%20broschyrer/Mat%20p%C3%A5%20n%C3%A4tet.pdf