Här kommer några exempel på referatmarkörer:


skriver författaren (eller författarens efternamn eller både för- och efternamn – använd aldrig bara författarens förnamn – det är för informellt)
säger
hävdar författaren
anser
påstår
undrar
frågar
visar
berättar …